บ้านของฉันตอนนี้ราคาเท่าไหร่?

เริ่มการประมาณราคา ฟรี!
ระบบปัจจุบันสามารถประมาณราคาได้เฉพาะบ้าน คอนโดมิเนียม ทาวน์โฮม และอาคารพาณิชย์ เท่านั้น
ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ จะไม่ถูกนำไปขายหรือเผยแพร่ต่อ ดูเพิ่มเติม

4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการประมาณราคาบ้านของคุณโดยระบบ Bestimate

1. เตรียมข้อมูล

ข้อมูลเก่ียวกับบ้านของท่าน โดยเฉพาะภาพถ่ายบ้าน

2. Sign up

เริ่มต้นลงทะเบียน
กับ Baania กันก่อน

3. กรอกข้อมูลให้ครบ

ยิ่งข้อมูลมาก
ความถูกต้องก็จะสูงขึ้นด้วยเช่นกัน

4. รับผลทางอีเมล

รอรับรายงานภายใน 1 วันทําการ


12,109,769,780 มูลค่าบ้านทั้งหมด ที่เบสติเมทได้ประมาณราคา
2,831 ผู้ใช้บริการ ที่ได้รับรายงานประมาณราคา

Bestimate คืออะไร ?

"Bestimate (อ่านว่า “เบส-ติ-เมท”) คือ โปรแกรมประมาณมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้รับการพัฒนาโดย บริษัทบาเนีย (ประเทศไทย) จํากัด โดยให้บริการบนเว็บไซต์ Baania.com ทั้งนี้การประมาณมูลค่าดังกล่าว มิใช่การประเมินราคา แต่เป็นการประมาณมูลค่าโดยใช้ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จากการเก็บรวบรวมโดยทีมงาน Baania และข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งข้อมูลที่ได้มาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือสูง โดยอ้างอิงมูลค่าจากคุณลักษณะพิเศษและทําเลที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ที่ใกล้เคียงกัน

อนึ่ง สําหรับ ผู้ใช้งานที่ต้องการขอรายงานการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์อย่างเป็นทางการ ควรติดต่อนักประเมินราคาที่เชี่ยวชาญโดยตรงเพื่อการประเมินมูลค่าที่แม่นยําอย่างแท้จริง

ระดับความเชื่อมั่น

ระดับความเชื่อมั่น คือ ดัชนีแสดงระดับความแม่นยำของผลการประมาณค่าซึ่งคำนวณผ่านแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ สูง ปานกลาง และต่ำ

โปรแกรม Bestimate ทำการคำนวณค่าระดับความเชื่อมั่น โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ทั้งในด้านจำนวนข้อมูลที่ใช้อ้างอิง และความแม่นยำในการประมาณราคาเมื่อเทียบกับมูลค่าของทรัพย์ที่เกิดขึ้นในแบบจำลอง โดยแตกต่างกันไปตามพื้นที่แต่ละแห่ง

FAQs คําถามที่ถูกถามบ่อย

คำถามเกี่ยวกับ Bestimate
"Bestimate (อ่านว่า “เบส-ติ-เมท”) คือ โปรแกรมประมาณมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้รับการพัฒนาโดย บริษัทบาเนีย (ประเทศไทย) จํากัด โดยให้บริการบนเว็บไซต์ Baania.com ทั้งนี้การประมาณมูลค่าดังกล่าว มิใช่การประเมินราคา แต่เป็นการประมาณมูลค่าโดยใช้ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จากการเก็บรวบรวมโดยทีมงาน Baania และข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งข้อมูลที่ได้มาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือสูง โดยอ้างอิงมูลค่าจากคุณลักษณะพิเศษและทําเลที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ที่ใกล้เคียงกัน
Bestimate สามารถประมาณมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ได้ โดยใช้ข้อมูลคุณสมบัติ คุณลักษณะ และราคาในพื้นที่ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ จากแหล่งที่เชื่อถือได้ และประมาณมูลค่าโดยใช้แบบจำลองทางสถิติระดับสูง
ช่วงของมูลค่าประมาณการ คือค่าที่แสดงมูลค่าประมาณการสูงสุดและต่ำสุดที่เป็นไปได้ของอสังหาริมทรัพย์นั้น
ระดับความเชื่อมั่น คือ ดัชนีแสดงระดับความแม่นยำของผลการประมาณค่าซึ่งคำนวณผ่านแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ สูง ปานกลาง และต่ำ
มูลค่าประมาณการ คำนวณโดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ผ่านโปรแกรม Bestimate ซึ่งใช้แบบจำลองทางสถิติระดับสูง เพื่อให้ได้มาซึ่งมูลค่าประมาณการที่แม่นยำของอสังหาริมทรัพย์
ราคาประมาณของ Bestimate ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อราคาอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลที่ Baania มีอยู่ทั้งหมดและได้ปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับการวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองคณิตศาสตร์ในการประมาณราคาบ้านของท่าน ตัวอย่างปัจจัยที่วิเคราะห์ ได้แก่ ขนาดที่อยู่อาศัย ขนาดที่ดิน ทำเลที่ตั้ง ระยะห่างจากสถานีรถไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุด ระยะห่างจากถนนใหญ่ บ้านหลังนั้นอยู่ในซอยหรือไม่ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลต่อราคาอสังหาริมทรัพย์ทั้งสิ้น
บางท่านอาจสังเกตได้ว่า บางปัจจัยน่าจะมีผลต่อราคาอสังหาฯ แต่ไม่เห็นมีให้กรอกรายละเอียด ใช่ครับ...เพื่อให้คุณลูกค้ากรอกข้อมูลให้น้อยที่สุด แต่ยังให้ผลลัพธ์การประมาณราคาดีที่สุด ทาง Baania จึงสร้างกระบวนการจัดการข้อมูลที่ดึงข้อมูลเกี่ยวกับทำเลของทรัพย์นั้นๆ โดยอัตโนมัติ ด้วยการอ้างอิงจากข้อมูลตำแหน่งบ้านของท่าน ดังนั้น ถ้าหากท่านกรอกข้อมูลตำแหน่งมาผิด ก็จะทำให้ผลการประมาณราคาจาก Bestimate มีความคลาดเคลื่อนสูงครับ
มูลค่าที่แสดงเป็นผลลัพธ์จากการใช้แบบจำลองทางสถิติระดับสูงตามข้อมูลที่เก็บได้ล่าสุดและข้อมูลที่ผู้ใช้งานได้นำเข้าสู่ระบบ หากมีข้อมูลมาก ความถูกต้องแม่นยำก็จะสูงขึ้นด้วยเช่นกัน
ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.baania.com ทุกคน สามารถใช้โปรแกรม Bestimate ในการประมาณมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ได้ ซึ่งทำให้สามารถทราบถึงมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์โดยประมาณได้ ข้อมูลที่แสดงในรายงานสามารถใช้เป็นข้ออ้างอิงในการตัดสินใจ ซื้อ ขาย หรือดำเนินการใดๆ กับทรัพย์นั้นๆ ได้อย่างสะดวกขึ้น
เรามีการอัพเดทระบบ Bestimate ทุกเดือน ทั้งด้านระบบ วิธีการประมวลผล และข้อมูล
Bestimate ไม่ใช่การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ แต่เป็นเพียงโปรแกรมประมาณมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการขอรายงานการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์อย่างเป็นทางการ จำเป็นต้องติดต่อนักประเมินราคาที่เชี่ยวชาญโดยตรง เพื่อทำการประเมินมูลค่าที่แท้จริงต่อไป
คำถามการใช้งาน
ระบบ Bestimate เป็นระบบประมาณราคาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ซึ่งจำเป็นต้องใช้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบ้านของท่านในการประมวลผล ยิ่งข้อมูลมีรายละเอียดมากเท่าไร ความแม่นยำในการประมาณราคาก็จะยิ่งมากขึ้น ทั้งนี้ ทางบาเนียได้พยายามลดทอนการกรอกรายละเอียดให้เหลือน้อยที่สุด โดยที่ AI ยังให้ราคาประมาณที่ใกล้เคียงราคาตลาดมากที่สุดจากการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาร่วมด้วยครับ
รูปภาพบ้านของท่านมีผลต่อความแม่นยำของการประมาณราคาเป็นอย่างมาก เนื่องจากการตกแต่งบ้าน วัสดุที่ใช้ และสภาพการดูแลรักษาบ้านล้วนมีผลต่อราคาบ้าน ระบบ Bestimate จะรับรู้ปัจจัยดังกล่าวได้จากรูปภาพบ้านของท่าน ยิ่งท่านให้ข้อมูลภาพบ้านของท่านมาก จะยิ่งทำให้การประมาณราคามีความแม่นยำมากขึ้นครับ
ท่านจะสามารถกดปุ่มยืนยันข้อมูลได้ ก็ต่อเมื่อท่านได้กรอกข้อมูลลงในช่องที่มีความสำคัญต่อการประมาณราคาอย่างครบถ้วน ในกรณีที่พบว่ากรอกข้อมูลครบถ้วน รวมไปถึงรูปภาพแล้ว แต่ยังไม่สามารถกดปุ่มยืนยันข้อมูลได้ โปรดตรวจสอบดังนี้
 • ตรวจสอบการกรอกข้อมูลตามกล่องคำแนะนำ บริเวณเหนือปุ่มยืนยันข้อมูล
 • บริเวณภาพหลัก 1 ภาพ ท่านได้กดปุ่มอัพโหลดแล้วหรือไม่
 • ในหัวข้อ “อสังหาริมทรัพย์นี้เป็นโครงการจัดสรร/อาคารชุดหรือไม่?” หากท่านกด “ใช่” โปรดตรวจสอบว่าท่านได้กรอกชื่อโครงการลงในช่องด้านซ้ายหรือด้านขวาแล้วหรือไม่ โดยกรอกชื่อโครงการในช่องด้านขวาในกรณีที่ไม่มีชื่อโครงการอ้างอิงในระบบ
 • หากท่านตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นแล้ว ยังไม่สามารถกดยืนยันข้อมูลได้ โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือลูกค้าผ่านช่องทางแชทที่ปรากฎในหน้าเว็บไซต์ครับ
  ท่านจะได้รับรายงานการประมาณราคาภายใน 1 วันทำการ นับจากเวลาที่ท่านเสร็จสิ้นการประมาณราคา ผ่านทางอีเมลที่ท่านได้ระบุไว้ในหน้ากรอกข้อมูล ในบางครั้งอาจมีการใช้เวลานานกว่าที่กำหนดไว้ ในกรณีที่ทรัพย์ของท่านต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม เพื่อให้ท่านได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดครับ
  หากท่านไม่ได้รับรายงานการประมาณราคาภายใน 1 - 2 วันทำการ ผ่านทางอีเมลที่ท่านได้ระบุไว้ในหน้ากรอกข้อมูล โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าผ่านช่องทางแชทที่ปรากฎในหน้าเว็บไซต์ กรณีดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้จากสาเหตุ ดังนี้
 • อีเมลรายงานการประมาณราคาถูกเก็บไว้ในอีเมลขยะ (Junk mail/Spam)
 • ท่านกรอกอีเมลที่ต้องการรับรายงานในหน้ากรอกรายละเอียดไม่ถูกต้อง
 • ในกรณีข้อมูลทรัพย์ของท่านมีข้อมูลที่กรอกผิดพลาด ซึ่งมีผลอย่างมากต่อการประมาณราคา เช่น ตำแหน่งทำเลที่ตั้งไม่สอดคล้องกับข้อมูล ขนาดที่ดินและขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่มีความสอดคล้องกัน จะทำให้ระบบ Bestimate ไม่สามารถออกรายงานการประมาณราคาได้ ทางบาเนียจะส่งอีเมลแจ้งความผิดพลาดในการประมาณราคาให้ท่านทราบครับ
  เนื่องจากในระหว่างนั้นมีผู้เข้าใช้งานในระบบ Bestimate เป็นจำนวนมาก โปรดลองใหม่อีกครั้งภายหลังครับ
  หากท่านพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าผ่านช่องทางแชทที่ปรากฎในหน้าเว็บไซต์ บริเวณด้านขวามือครับ
  การปกป้องข้อมูลของผู้ใช้งาน
  เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าใช้งาน Bestimate โดยมิได้รับการอนุญาต ทางบริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้นำกระบวนการปฏิบัติทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และทางด้านองค์กรมาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านผู้เข้าใช้งานจากการถูกทำลายที่อาจเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ หรือผิดกฎหมาย การสูญหายโดยอุบัติเหตุ การดัดแปลง และการเปิดเผยหรือเข้าถึงข้อมูลโดยมิได้รับอนุญาต
  Baania ตระหนักและเคารพความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) ของสมาชิกผู้ใช้งานทุกท่าน ดังนั้นทุกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน Bestimate จะไม่ถูกแบ่งปันต่อบุคคลที่สาม หากไม่ได้รับการยินยอมจากท่านผู้เข้าชมเว็บไซต์